Kdo jsme
Jsme reklamní agentura, která se zabývá výrobou reklamy a písmomalířstvím, zákazníkům poskytujeme komplexní služby, to vše od grafického zpracování návrhu, výroby až po konečnou realizaci zakázky.
Ke každé zakázce přistupujeme individuálně, vždy volíme osobní přístup a vstřícnost, sázíme na kvalitu, rychlost provedení a stejně tak na stanovení příznivé ceny pro vás - naše zákazníky.
Cílem našeho snažení je, abychom s maximálním účinkem a odpovídajícím způsobem realizovali představy a požadavky klientů k jejich plné spokojenosti. Zastáváme názor, že jedině spokojený zákazník může pro naši firmu znamenat velkou inspiraci.
Osobně přijedeme, rozměříme, graficky zpracujeme, vyrobíme, dopravíme a nalepíme v místě určení.
Při naléhavé zakázce zajišťujeme její provedení i mimo pracovní dny - malba reklamy na fasádu nebo potisk průmyslových podlah.